2020-12-18 10:08:03

ODLUKA O IZMJENI KALENDARA RADA ZA ŠK.GOD. 2020./2021.

MZO je donio Odluku o izmjeni Kalendara rada za šk.god. 2020./2021.

Tom odlukom : 

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 15. siječnja 2021. godine, tim da nastava počinje 18. siječnja 2021. godine.«

Drugog dijela zimskog odmora koji je trebao biti od 23.-26. veljače 2021. neće biti.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_136_2602.html?fbclid=IwAR3Np1sd2G5XcqTg40AvxdL9M16cp4BzJQ4zqyaAN4u7F6RJ7rPbtuhOl_c


Osnovna škola Sveta Marija